pallo (3K) Salon Palloilijat ry.
Helsingintie 18, 24100 Salo
Puhelin: 044 706 0234
http://salpa.net
 SalPa 

 
Salon Palloilijat ry

Salon Palloilijat ry:n kotipaikka on Salo, kaupunki Lounais-Suomen alueella. Salon Palloilijat r.y. on perustettu 23.2.1956

Salon Palloilijat ry:n tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle seuran jäsenelle oman tasoista harjoittelumahdollisuutta, on se sitten kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua.

Tavoitetta seura toteuttaa :

1) kilpailutoiminnalla

2) koulutustoiminnalla

3) valmennus- ja harjoitustoiminnalla

4) nuorisotoiminnalla

5) tiedotus- ja suhdetoiminnalla

6) valistus- ja kasvatustoiminnalla

7) kuntoliikunnalla

Johtokunta kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä.

Puheenjohtaja Vesa Valkonen

Johtokunnan jäsenet;

Jukka Toivonen (varapj.), Tia Melava, Sini Lundgren, Veli-Matti Vainonen, Gitta Lietzen, Marika Jokinen ja Jukka Töyry.

Sihteeri Niina Huhtala

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtäviä on :

1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelman mukaisesti

2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti

3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti

4) vahvistaa tehtävänjako keskuudestaan ja määrätä työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä

5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta

6) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista

7) pitää jäsenluetteloa

8) hoitaa seuran taloutta

9) hoitaa seuran tiedotustoimintaa

10) tarvittaessa valita sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

11) päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

12) ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

13) luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta

Parasta urheiluviihdettä Salossa! Tervetuloa SalPa perheeseen!